Eenzaamheid

 1,51

Eenzaamheid
Muziek van Charles A.E. Groot, bewerkt door Marco den Toom voor Gemengd- of Jongerenkoor (SATB).
Met een prachtige tekst n.a.v. Romeinen 8:

God, ’t is donker en U bent zo ver 
’t Is alsof de zon nooit meer zal schijnen
Ziet U niet mijn eenzaamheid 
angst en pijn en mijn verlorenheid
God, ik schreeuw het uit waar moet ik heen
als U mij niet begrijpt
waar moet ik heen

Niets kan mij meer van U scheiden 
machten, krachten, lijden of nood
Heden, toekomst, lengte, diepte
honger, armoe of de dood.

Bekijk zichtpagina

To top