Gebed III – 5 Psalmen in romantische stijl – klavar

 12,95

Inhoud:

Meditatieve koraalbewerkingen over Psalm 25, 79, 86, 102 en 141.

20 pagina’s

 

De term ‘romantische koraalbewerkingen’ wordt vaak gebruikt als het gaat om werk van Jan Zwart of koraalmuziek die hier op wat voor manier dan ook mee wordt geassocieerd. Con Passione heeft als doelstelling een verbreding te realiseren in dit type van ‘Hollandse koraalkunst’.

Toen wij vanuit deze doelstelling Dick Sanderman benaderden de vraag een bundel psalmbewerkingen in ‘romantische stijl’ te schrijven reageerde hij niet direct juichend. Hij werkt immers al samen met diverse andere uitgevers. Moest Con Passione daar nu ook nog bij? Bovendien staat de term ‘in romantische stijl’ in zijn ogen voor iets heel anders, namelijk voor de orgelstijl van de negentiende eeuw.

Dat Dick een begaafd componist is is algemeen bekend. Van zijn omvangrijke oeuvre lijken de koraalbewerkingen in een barokke componeerstijl de grootste bekendheid te genieten en zijn de liefhebbers van het romantische genre te weinig op de van zijn kunnen in romantische stijl.

Vanwege Dicks liefde voor Engelse orgel- en koormuziek van de negentiende en twintigste eeuw componeerde hij uiteindelijk vijf psalmbewerkingen die deze verbondenheid niet onder stoelen of banken steekt. Het door hem gehanteerde idioom komt dan ook uitstekend tot zijn recht op het Engelse orgeltype.

To top